wax lông vùng kín

Wax lông vùng kín tại nhà cần lưu ý

Wax lông vùng kín tại nhà cần lưu ý

Có rất nhiều hạn chế đến từ phương pháp wax lông vùng kín tại nhà, biết rằng nó phù hợp, nó thoải mái trong không gian gia đình nhưng chị em cần cân nhắc kỹ lưỡng để không bị ảnh