wax lông mặt

Lông mặt có cần phải triệt không?

Lông mặt có cần phải triệt không?

Để khắc phục tình trạng rậm lông mặt, nhiều người chọn cách cạo lông mặt như bạn hoặc wax lông, bôi kem nhạt màu lông. Tuy nhiên có nên triệt lông mặt bằng các hình thức này? Những cách tẩy