tẩy lông chân với đương nâu chưng

2 cách tẩy lông chân hay

2 cách tẩy lông chân hay

2 cách tẩy lông chân sau chỉ có thể tẩy lông tạm thời trong vài tuần, sau đó đám lông lại mọc lại nhiều hơn trước và có xu hướng đậm màu hơn. Do đó chúng tôi khuyên bạn không