tẩy lông cần biết

Những nguyên tắc tẩy lông cần lưu ý

Những nguyên tắc tẩy lông cần lưu ý

Nếu không nhớ lần cuối tẩy lông như thế nào, hãy để cho lông dài khoảng 0,6cm mới tẩy lông lần tiếp theo nhé. Cho dù có thể khó chịu nhưng bạn nên tránh dùng dao cạo để loại bỏ