phương pháp triệt lông hay

Có nên dùng thuốc tầy lông vùng kín hay là không?

Có nên dùng thuốc tầy lông vùng kín hay là không?

Theo các bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực tẩu y lông, để đảm bảo an toàn khi tẩy lông vùng bikini, các bạn nên sử dụng phương pháp triệt lông vĩnh viễn bằng công nghệ New Elight. Đây là