dung dịch tẩy lôngư

Tư vấn cách làm mờ lông tay với Oxy già

Tư vấn cách làm mờ lông tay với Oxy già

Các bạn nên lưu ý Oxy già làm mờ lông chân, tay nhưng không có bất kỳ tác dụng gì có lợi cho da của bạn. Mặt khác chúng sẽ tẩy đi một lớp biểu bì mỏng trên da. Vì